1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie prac modernizacyjnych zagospodarowania...

Wykonanie prac modernizacyjnych zagospodarowania terenu w Dzielnicy XII w Opolu, w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „ Ostroga – miejscem rodzinnej rekreacji.”

utworzone przez | 14 kwietnia, 2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie prac modernizacyjnych zagospodarowania terenu w Dzielnicy XII w Opolu, w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „ Ostroga – miejscem rodzinnej rekreacji.”

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content