1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej...

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów i STWiOR na wykonanie robót pozwalających na przedłużenie certyfikatu III kategorii wg wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami.”

utworzone przez | 19 lutego, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

 

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów i STWiOR na wykonanie robót pozwalających na przedłużenie certyfikatu III kategorii wg wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami.”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Modyfikacje zapisów Zaproszenia

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 26.02.2020 r.

Zaproszenie DZP.2310.5.2020 z załącznikami

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 19.02.2020 r.

Skip to content