1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie utwardzenia ścieżki przy...

Wykonanie utwardzenia ścieżki przy stawie we Wróblinie – Dzielnica II.

utworzone przez | 13 lipca, 2021

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na:Wykonanie utwardzenia ścieżki przy stawie we Wróblinie – Dzielnica II.”

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Unieważnienie postępowania

Skip to content