1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Budowa boiska wielofunkcyjnego (multisportowego)...

Budowa boiska wielofunkcyjnego (multisportowego) z nawierzchni polipropylenowej przy obiekcie Opolskiego Parku Sportu w ramach zadania: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”.

utworzone przez | 31 marca, 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

UWAGA:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej www.umopole.logintrade.net

Strona prowadzonego postępowania: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Skip to content