1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. „Prowadzenie zajęć treningowych z...

„Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16, U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 15 stycznia 2022 r. do 15 czerwca 2022 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”.

utworzone przez | 13 grudnia, 2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16, U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego  z bramkarzami  i treningu motorycznego w okresie od 15 stycznia 2022 r. do 15 czerwca 2022 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Opolu”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł.

Skip to content