1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego...

Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”.

utworzone przez | 22 maja, 2020

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”.

unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 19.06.2020 r.

zestawienie ofert DZP.231.3.2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 15.06.2020 r.

zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia

zmieniony załącznik-nr-1-OPZ v2

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 05.06.2020 r.

Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540097234-N-2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 03.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 542768-N-2020

SIWZ DZP.231.3.2020

załącznik nr 1 – OPZ

załącznik nr 2 – wzór UMOWY

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 3A – Grupa Kapitałowa

załącznik nr 4 – formularz ofertowy

załącznik nr 5 – wykaz usług

załącznik nr 6- wykaz osób

załącznik nr 7 – udostępnienie zasobów

załącznik nr 8 – wzór um. pow. danych osobowych

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 22.05.2020 r.

Skip to content