1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Dzierżawa lodowiska sezonowego

Dzierżawa lodowiska sezonowego

utworzone przez | 26 października, 2017

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

i n f o r m u j e
o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: „Dzierżawa lodowiska sezonowego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 08.11.2017 r.

Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data: 02.11.2017 r.

Skip to content