1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Prowadzenie zajęć treningowych z...

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami, treningu motorycznego oraz zatrudnienie analityka sportowego w okresie od 15 stycznia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Opolu

utworzone przez | 5 stycznia, 2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami, treningu motorycznego oraz zatrudnienie analityka sportowego w okresie od 15 stycznia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Opolu”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn.zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł.

Skip to content