1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Świadczenie usługi przesyłek pocztowych...

Świadczenie usługi przesyłek pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

utworzone przez | 9 listopada, 2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn:

„Świadczenie usługi przesyłek pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu”

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content