1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. pełnienie funkcji inspektora nadzoru...

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

utworzone przez | 23 września, 2021

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy na terenie Stegu Areny w Opoluw ramach zadania pn.: „Stegu Arena – wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content