1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. SL TOROPOL- wykonanie prac...

SL TOROPOL- wykonanie prac w zakresie izolacji zewnętrznych pomieszczeń technicznych maszynowni wraz z robotami towarzyszącymi

utworzone przez | 7 listopada, 2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

“SL TOROPOL- wykonanie prac w zakresie izolacji zewnętrznych pomieszczeń technicznych maszynowni wraz z robotami towarzyszącymi”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z póź.  zm. ) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

UWAGA: Zamawiający z uwagi na Informację uzupełniające  do opisu przedmiotu zamówienia  informuje o przesunięciu terminu składania propozycji cenowych.
Nowy termin składania propozycji cenowych wyznacza się na dzień: 16.11.2016 r. godz. 11.00

Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia dotyczy treści załącznika nr 1 do zaproszenia i umowy.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 10.11.2016 r.

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIAR – MASZYNOWNIA SL TOROPOL

WYKAZ MATERIAŁU INWESTORA

Propozycja cenowa

Wzór umowy

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 07.11.2016 r.

Skip to content