1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie prac modernizacyjnych terenu...

Wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo – rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „ Inwestycje na placu rekreacyjno – sportowym przy ul. Bierkowickiej i jego okolicy – Dzielnica XII

utworzone przez | 8 kwietnia, 2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo – rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: „ Inwestycje na placu rekreacyjno – sportowym przy ul. Bierkowickiej i jego okolicy – Dzielnica XII

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content