W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami nt. przyczyn odwołania weekendowych zawodów pływackich informujemy, że nie są one podyktowane skażeniem bakteryjnym wody w nieckach basenowych (wszystkie aktualne, posiadanie przez MOSIR, wyniki badań wody w niecce 50-metrowej nie wskazują na obecność bakterii), a usterką techniczną. Podczas przeglądu bieżącego instalacji znajdujących się na pływalni Wodna Nuta wykryliśmy usterkę jednego z elementów systemu uzdatniania wody w niecce sportowej (50-metrowej). Z uwagi na fakt, że taka usterka może negatywnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie niecki sportowej (50-metrowej), podjęliśmy decyzję o jej zamknięciu do czasu ustalenia przyczyn i usunięcia usterki. Prace konserwacyjno-naprawcze potrwają do czwartku. Wyżej wymieniona usterka nie ma wpływu na funkcjonowanie pozostałych niecek (solankowej i rekreacyjnej). W związku z tym od poniedziałku niecka sportowa na pływalni Akwarium będzie czynna w wydłużonych godzinach od 6 do 22.