Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu” – Edycja 2022.
Konkurs kierowany jest do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Opola – otwartych na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych.  
Przedmiotem konkursu jest wyróżnienie i promowanie miejsc w Opolu, w których seniorzy i osoby niepełnosprawne dobrze się czują, są traktowane życzliwie, mogą skorzystać z najwyższej jakości usług kierowanych do nich.  
W ramach konkursu nagrodzone zostaną instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą, że prowadzona działalność przyczynia się do przełamywania barier: architektonicznych, komunikacyjnych, ekonomicznych, społecznych, z którymi borykają się osoby starsze oraz niepełnosprawne.  
Konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu” – edycja 2022 prowadzony jest w następujących kategoriach:

  • Usługi publiczne,
  • Zdrowie,
  • Kultura i sztuka,
  • Sport i rekreacja,
  • Gastronomia,
  • Usługi różne.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do organizatora konkursu osobiście lub listownie na adres: Centrum Informacyjno – Edukacyjne ,,Senior w Opolu” ul. Krakowska 32, 45-075 Opole lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl w terminie od 17 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

*artykuł pochodzi ze strony www.opole.pl