Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

O G Ł A S Z A    K O N K U R S
NA PRAWO DO NAZWY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W OPOLU

Miejsce i termin złożenia ofert w I etapie konkursu.
Termin: 7 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30,
Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, I piętro pokój nr 113.

Osoba do kontaktów: Dyrektor ds. Organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
Anna Wesołowska, a.wesolowska@mosir.opole.pl
Tel.   791 859  333

Ogłoszenie-o-konkursie

Regulamin-konkursu

Szczegółowe informacje w zakładce: Przetargi /Zapytania Ofertowe http://mosir.opole.pl/przetarg/