Miasto Opole informuje, że ze środków uzyskanych z  „Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej – Edycja 2022” zostaną zmodernizowane boiska piłkarskie na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz przy ul. Bielskiej 2 w Opolu.

W ramach inwestycji przewiduje się wymianę istniejącej nawierzchni syntetycznej na nawierzchnię z trawy syntetycznej nowszej generacji.

Nazwa zadania:

Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz przy ul. Bielskiej 2 w Opolu

Umowa

Umowa nr 2023/032/1899/SubA/DIS/PN z dnia 26.07.2023r.

Wnioskodawca:

Miasto Opole

Realizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Całkowita wartość zadania:  

3 395 410,00 PLN

Wartość dofinansowania:      

1 932 300,00 PLN

Wkład własny Miasta Opola:

1 463 110,00 PLN

Planowany okres realizacji:   

26.07.2023r. –31.10.2024r.

Źródło finansowania:

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyk