Przewodnicząca NSZZ Solidarność przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu zaprasza wszystkich członków na spotkanie związkowe, które odbędzie się w dniu 12 maja 2023 r. w godzinach od 13.00 do 15.00.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie związku przy ul. Ozimskiej – Kryta Pływalnia „Akwarium”.