W roku 2023 realizowaliśmy projekt pt. ,,Aplikacja turystyczna VisitOpolskie – innowacyjne narzędzie planowania podróży po regionie” dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową nr 2023/0002/0841/UDOT/DT/BP
z dnia 17 maja 2023 r.

  1. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, do stworzenia aplikacji wybrano firmę Amistad z Krakowa.
  2. Aplikacja zawiera obecnie opis 60 lokalizacji z terenu całego województwa opolskiego. Są to różnorodne obiekty i miejsca, mniej lub bardziej popularne, między innymi zabytki, muzea, parki, itp. Treść merytoryczna uzupełniona została o audio przewodnik. Dodatkowo dostępne są również wersje: anglo- i czeskojęzyczne. Ściśle koresponduje ona z już istniejącą i cieszącą się dużą popularnością stroną internetową VisitOpolskie.
  3. Do celów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych stworzone zostały materiały cyfrowe oraz drukowane. Plakaty oraz ulotki są kolportowane za pośrednictwem członków Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W promocji pomocne są również naklejki z kodem QR, które umieszczamy za zgodą administratorów                                   w lokalizacjach typowo turystycznych.
  4. Członkowie naszej Organizacji oraz pracownicy obiektów ujętych w aplikacji, zostali poinformowani o stworzeniu aplikacji oraz poinstruowano ich w jaki sposób aplikację można pobrać oraz zainstalować. A przede wszystkim jakie są korzyści z jej korzystania na co dzień.
  5. Aplikacja VisitOpolskie składa się z kilku modułów:

– Opisy atrakcji: Zawiera szczegóły związane z historią danej lokalizacji. Pod zdjęciem miejsca lub obiektu znajduje się przekierowanie na docelową stronę internetową, geolokalizacja oraz przeniesienie do map. Czytając lub odsłuchując informacje możemy zobaczyć jaka odległość dzieli nas od tego miejsca oraz odznaczyć je.

Mapa: To moduł prezentujący lokalizacje ujętych w aplikacji miejsc oraz prezentuje odległości pomiędzy nimi. Wykorzystuje standardowe funkcje, powszechnie znane
z mapy google.

Aktualności i Wydarzenia: W tym module prezentowane będą wybrane wydarzenia odbywające się w naszym regionie. Mogą stać się one inspiracją do zaplanowania podróży. Ten moduł ściśle powiązany jest z już istniejącą stroną internetową VisitOpolskie.

– Planer: Przeglądając informacje o konkretnych lokalizacjach możemy je oznaczyć, wtedy trafiają one od razu do modułu planer. A na jego podstawie można stworzyć gotową trasę i plan wycieczki.

Grywalność: Po założeniu konta użytkownika można poprzez zameldowanie
się w danej lokalizacjizbierać punkty i rywalizować z innymi.Każdy obiekt ujęty
w aplikacji dysponuje inną pulą dostępnych punktów.

– Pocztówka: Jest to moduł dzięki któremu wykonamy zdjęcie w postaci pocztówki
z naszego regionu. Możemy ją, za pośrednictwem aplikacji przesłać bliskim.        

4. Aplikacja jako narzędzie stworzone dla turystów oraz mieszkańców Opolszczyzny będzie            aktualizowane. Zamierzamy uzupełniać ją sukcesywnie o dodatkowe wersje językowe oraz      treści merytoryczne. Chcemy, aby rozwijała się ona nieustannie, służąc pomocą każdemu   użytkownikowi.