Obiekt

Kryta Pływalnia – Wodna Nuta

 


WN WS

Zapraszamy serdecznie do udziału w XI Otwartych Drużynowych Mistrzostwach Opola w Nocnym Pływaniu Długodystansowym.
Celem zawodów jest pokonanie przez drużynę dowolnym stylem pływackim w konwencji sztafety jak najdłuższego dystansu w czasie 45 minut i 30 minut dla kategorii JUNIOR.
Start następnego zawodnika następuje po pokonaniu przez poprzednika dystansu 50 metrów.
Nie ma ograniczeń, co do kolejności i ilości startów poszczególnych zawodników, jednakże każdy zawodnik w drużynie musi pokonać dystans, co najmniej 3 x 50 metrów/2 x 50m w kat. JUNIOR.
Start pierwszej zmiany następuje na komendę Sędziego Głównego Zawodów.
Po upływie 45min/30 minut kat. Junior, Sędzia Główny daje sygnał do zakończenia pływania.
Po sygnale zawodnicy dopływają do linii zmian i kończą konkurencję.
Zwycięzcą zawodów jest drużyna, która w czasie trwania konkurencji pokona najdłuższy dystans.
Program zawodów:
– 18.00 odprawa zawodników i kierowników drużyn;
– 18.30 rozgrzewka;
– 19.00 start zawodów: I tura kat. JUNIOR, II tura kat. CHAMPION , III tura kat. OPEN.
– godzina zakończenia zawodów uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn, w jednej zmianie może płynąć max. 7 zespołów
Zgłoszenia:
Zgłoszenie drużyny do zawodów winno zawierać:
1. Nazwę drużyny, oraz wskazanie kategorii
2. Imię i nazwisko, numer telefonu i adres mail’owy Kierownika Drużyny,
3. Imiona, nazwiska i datę urodzenia zawodników.
Drużyny można zgłaszać osobiście; Kryta Pływalnia „Wodna Nuta” Opole ul. Prószkowska 96 lub pocztą elektroniczną na adres: zapisy@mosir.opole.pl w terminie do 18 listopada 2019r.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem
regulamin-Nocne-Pływanie-2019
Poniżej dokumenty do pobrania

OŚWIADCZENIE I ZGODA-nocne-pływanie_2019

 

Rezerwacje

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Roczna ocena jakości wody

PRACA – PRACA – PRACA

Poszukujemy RATOWNIKÓW
do pracy na
Krytej Pływalni Wodna Nuta.

Oferty prosimy przesyłać na adres: wodnanuta@mosir.opole.pl 

ZAPRASZAMY

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem Krytej Pływalni „Wodna Nuta” istnieje obowiązek wchodzenia na nieckę sportową w sportowych spodenkach (tj. obcisłych spodenkach).

Dane techniczne obiektu.

Głównym elementem jest basen sportowy o długości 50 m z dziesięcioma torami, szerokości 25,4 m, o powierzchni 1270 m2, z ruchomym pomostem umożliwiającym rozgrywanie zawodów na długości 25 m. Głębokość basenu sportowego jest stała i wynosi 2,00 m.
Basen rozgrzewkowo – rekreacyjny posiada 3 tory pływackie o dł. 25 m oraz część wyposażoną w masaż wodny i tzw. rwącą rzeką. Powierzchnia ok. 390 m2.
Głębokość basenu – 1,1 m.
Obiekt wyposażony jest także w basen solankowy o powierzchni ok. 40 m2. Głębokość basenu 1,15 m – 1,22 m. Suma powierzchni lustra wody wynosi 1.749 m2.
Obiekt wyposażony jest w trybuny na ok. 570 miejsc, zespół pomieszczeń odnowy biologicznej (saunę, łaźnia parowa – 2 szt.), bar ogólnodostępny, salę konferencyjną na 110 osób
z możliwością podziału na dwie niezależne sale, zaplecze szatniowe i sanitarne dla całego budynku, pomieszczenia administracyjne, techniczne i gospodarcze.
Wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
wraz z miejscami widokowymi na trybunach. Obiekt posiada dźwig osobowy umożliwiający komunikację pionową. Zagospodarowanie terenu z parkingami na 146 samochodów i 3 autokary, tereny zieleni urządzonej oraz place publiczne.
Powierzchnia użytkowa to ok. 5 000 m2.
Powierzchnia całkowita (obiekt + tereny zewnętrzne) wynosi ok. 8 800 m2,
Kubatura obiektu ok. 61 000 m3.
Jakość wody na pływalni spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016)