Załącznik nr 4 - Regulamin Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Opolu przy ul. Czaplaka