Zarząd NSZZ Solidarność przy MOSiR w Opolu informuje, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w Dyrekcji dotyczące decyzji Prezydenta odnośnie wzrostu płac w naszym zakładzie.

NSZZ reprezentowali:

1) Lida Konowolik – V-ce przewodnicząca NSZZ

2)Eryk Latała – Społeczny Inspektor Pracy (SIP)

W spotkaniu udział wzięli również:

Przedstawiciel związków „Czysta Gra”

Przedstawiciel grupy zawodowej ratowników.

Pan Marcin Sabat – Dyrektor MOSiR, w obecności Pani Sylwii Lechowicz – z-ca dyr. ds. administracyjnych, przedstawił decyzję pana Prezydenta

1. od 05.2022r dotychczasowa premia 10% zostaje włączona do płacy zasadniczej

2. od 06.2022r płaca zasadnicza każdego pracownika wzrasta o 10% płacy minimalnej tj.301,00 brutto

Wyraziliśmy jednocześnie stanowisko mało satysfakcjonujące nas w zakresie kwoty podwyżki (występowaliśmy o 1000,00 zł) jednakże negocjacje pozostają w toku.

Prosimy członków organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” o kierowanie opinii, wniosków, uwag do przedstawicieli organów Organizacji Zakładowej: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz SIP.