Zarząd Związku NSZZ MOSiR zaprasza swoich członków, w dniu 20.12.2022 r. w godz. od 9:00 do 14:00 na obiekt Centrum Sportu przy ulicy Wandy Rutkiewicz 10 w celu odbioru zapomogi