Przetargi i zapytania ofertowe

Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium Ogłoszenie nr 523866 SIWZ Wzór Umowy PRZEDMIAR Ekspertyza Niecka KP...

Rozbudowa Centrum Sportu o hale sportową

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Rozbudowa Centrum Sportu o hale sportową ”   ZMIANA TERMINU POSTĘPOWANIA...

Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium Unieważnienie postępowania Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna Data publikacji: 07.03.2019 r...