Przetargi i zapytania ofertowe

Wykonanie prac w zakresie zmiany lokalizacji istniejących elementów nagłośnienia hali SL Toropol, zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią prac oraz zgodnie z opracowaną Ekspertyzą Techniczną przez Pracownię Projektową ORBIKON z siedzibą w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac w zakresie zmiany lokalizacji istniejących elementów nagłośnienia hali SL Toropol, zgodnie...

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektu zagospodarowania terenu na obiekcie Skate Park w Opolu przy ul. Bielskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektu zagospodarowania terenu na obiekcie Skate Park w Opolu przy...