Przetargi i zapytania ofertowe

Powiększenie kąpieliska BOLKO – etap I.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

„Powiększenie kąpieliska BOLKO – etap I”

www wybór wykonawcy

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 21.05.2020 r.

zestawienie ofert DZP.231.6.2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 20.05.2020 r.

Pytanie i odpowiedź 1

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 18.05.2020 r.

Modyfikacja SIWZ 1

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 06.05.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 536891-N-2020

SIWZ DZP.231.6.2020

zał. nr 1 – dokumentacja cz. 1

zał. nr 1 – dokumentacja cz. 2

zał. nr 2 – wzór umowy

zał. nr 3 – oświadczenie

zał. nr 3A – Grupa Kapitałowa

zał. nr 4 – formularz ofertowy

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 05.05.2020 r.