Przetargi i zapytania ofertowe

Modernizacja balkonów i zabudowa strefy po nieużytkowanym zegarze na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja balkonów i zabudowa strefy po nieużytkowanym zegarze na poziomie II piętra w budynku DW Toropol...

Modernizacja tynków wewnętrznych i posadzek w pomieszczeniach na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja tynków wewnętrznych i posadzek w pomieszczeniach na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w...

Wykonanie robót modernizacji 1 węzła sanitarnego wraz z demontażem umywalek w pozostałych pomieszczeniach na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie robót modernizacji 1 węzła sanitarnego wraz z demontażem umywalek w pozostałych pomieszczeniach na poziomie II...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży architektury i konstrukcji w ramach zadania pn.: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „ CIEPLAK”

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży architektury i konstrukcji w ramach zadania pn.: „Budowa obiektu...

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektu zagospodarowania terenu na obiekcie Skate Park w Opolu przy ul. Bielskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektu zagospodarowania terenu na obiekcie Skate Park w...