Przetargi i zapytania ofertowe

Opracowanie kompletnego „Programu Funkcjonalno – Użytkowego” wraz z pozostałymi dokumentami dla planowanych prac na terenie obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu wraz z wymaganymi procedurami administracyjnymi w ramach zadania pn.: „Modernizacja Stadionu Żużlowego”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: Opracowanie kompletnego „Programu Funkcjonalno – Użytkowego”  wraz z pozostałymi dokumentami dla...

„Wymiana ogrodzenia na Stadionie Żużlowym w Opolu”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Wymiana ogrodzenia na Stadionie Żużlowym w Opolu” ZAPROSZENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Budowa letniej wiaty wraz z oświetleniem

ZAPROSZENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UMOWA Propozycja cenowa część tekstowa dok. zał. nr 1 – mapa zał. nr 2 – przekrój I zał. nr 3 – parametry geotechniczne warstw zał. nr 4 – karta 1,2...