Przetargi i zapytania ofertowe

Ogólne zasady najmu/dzierżawy na okres 3 lat MOSiR w Opolu

Osoby zainteresowane najmem/dzierżawą powierzchni ( nie dotyczy lokali mieszkalnych ) pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu informujemy, że aktualne wykazy tychże pomieszczeń i powierzchni są dostępne na tablicy ogłoszeń...

„Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:  „Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych...

Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz konserwacja hydrantów będących w użytkowaniu na obiektach sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:”Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz konserwacja hydrantów będących w użytkowaniu na obiektach sportowych...