Zapraszamy wszystkich członków NSZZ Solidarność na zebranie, które odbędzie się w dniu 4.04.2022 w godzinach 12-13 w siedzibie Związku przy ul. Ozimskiej (Kryta Pływalnia Akwarium).