Zapraszamy wszystkich członków NSZZ Solidarność na nadzwyczajne zebranie, które odbędzie się w dniu.14.03.2022 r. w godzinach 12.00. – 13.00 w siedzibie Związku przy ul. Ozimskiej (kryta pływalnia Akwarium).