Zapraszamy do zapoznania się z zasadami korzystania z obiektów turystycznych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu obowiązującymi

od 1 czerwca 2020 roku