Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym

Nr umowy RPOP.12.02.01-16-0003/22-00 Tytuł projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach...

Czytaj więcej