IMG_2945a

Uprzejmie informujemy, że negocjacje dotyczące wzmocnienia konstrukcji dachu obiektu Toropol zakończyły się uzyskaniem optymalnych warunków kosztów dodatkowych i terminu, co uważamy za sukces dla MOSiR. Temat wzmocnienia konstrukcji dachu był uwzględniony na etapie dokumentacji technicznej, w przypadku konstrukcji istniejących, istnieje konieczność ponownego sprawdzenia, po oczyszczeniu konstrukcji z wielu warstw farb i nalotów. Po wykonaniu tego sprawdzenia pojawiła się konieczność przemodelowania i rozszerzenia wzmocnień konstrukcji.  W dbałości o bezpieczeństwo obiektu- podczas wykonywania prac czyszczenia konstrukcji- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zlecił wykonanie trzech niezależnych orzeczeń technicznych, które były podstawą do wykonania ekspertyzy.  Ekspertyza wskazywała na ostateczny sposób wykonania wzmocnienia konstrukcji dachu. Po długotrwałych negocjacjach, w trakcie których Wykonawca podał ostateczną barierę cenową i terminową –ustalono kwotę dodatkowych robót na 440 tyś brutto.  W przypadku wymiany konstrukcji koszt wyniósł by nawet 3 miliony złotych.

W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót związanych ze wzmocnieniem, termin zakończenia modernizacji obiektu ustalono na 10 września. Termin skonsultowano ze środowiskami  sportowymi, bezpośrednio zainteresowanymi zakończeniem remontu lodowiska.